အဆင္းသာရွိ၍ ရနံ႔မရွိေသာ၊ တင့္တယ္လွပေသာ( ေပါက္ပြင့္စေသာ ) ပန္းသည္ ပန္ဆင္သူအား ရနံ႔တည္းဟူေသာ အက်ိဳးကိုမေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ေကာင္းစြာေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ ( ပိဋကတ္ ) တရားေတာ္သည္ မလိုက္နာ မက်င့္ ၾကံသူအား အက်ိဳးကိုမေဆာင္ႏိုင္ကုန္။

ဆတၱပါဏိဥပါသကာ၀တၳဳ၊ ပုဖၸ၀ဂ္၊ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္
ျပည့္စံုေသာ သီလရွိကုန္ေသာ မေမ့မေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိကုန္ေသာ ေကာင္းစြာ ( ဥာဏ္ျဖင့္ ) သိ၍ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ ေသာ ထိုသူတို႔၏ သြားရာလမ္းေၾကာင္းကို မာန္နတ္သည္ မသိမေတြ႔ မျမင္ႏိုင္ေပ ။

(ေဂါဓိကေတၱရ၀တၳဳ ၊ ပုပၹ၀ဂ္ ၊ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္)

အျပစ္ေဖာ္ျပ ႏိွမ္႔ခ်ဆံုးမေလ႔ရွိေသာ ပညာရွိအား ျမွဳပ္ထားေသာေရႊအိုးကို ေျပာၾကားလာသူကဲ႔သို႔ ထင္မွတ္႐ႈၾကည့္၍ ဆည္းကပ္ရ၏။ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာပညာရွိကို ဆည္းကပ္ေသာသူအားျမတ္၏။ မယံု႔ည့ံေပ။

(ဓမၼပဒ - ရာေတၴရ၀တၴဳ)