ယခုခါမူ၊ လူလည္းၿဖစ္လာ သာသနာလည္းထြန္းခိုက္၊


အၿမိဳက္တရား ေဟာၾကားမည့္သူ၊ လူလည္းမရွား၊


သို႔ပါလွ်က္သားႏွင့္မွ တရားမလိုက္၊ အမွားကိုႀကိဳက္ၾကလွ်င္၊


အမိုက္တကာ့ဗိုလ္မင္း၊ အဖ်င္းတကာ့ဗိုလ္ခ်ဳပ၊္အပါယ္ေလးလီ၊ ၿမစ္နဒီတြင္၊ ပလံုစီၿမဳပ္လို႕ လူယုတ္ၾကီးေတြၿဖစ္ခ်ိမ္႔မည္။


( စေလဦးပုည )

ဒုလႅဘ တရား ငါးပါး

(၁) ဗုဒၶဳပၸါဒ ဒုလႅဘ = ဘုရား၏အၿဖစ္ကိုရခဲၿခင္း။
(၂) မႏုႆတၱဘာ၀ ဒုလႅဘ = လူအၿဖစ္ကိုရခဲၿခင္း။
(၃) သဒၶါသမၸတၱိ ဒုလႅဘ = သဒၶါတရားႏွင့္ ၿပည့္စံုသည့္အၿဖစ္ကိုရခဲၿခင္း။
(၄) ပဗၺဇၨိတာဘာ၀ ဒုလႅဘ = ရဟန္း၏ အၿဖစ္ကိုရခဲၿခင္း။
(၅) သဒၶမၼသ၀နအတိ ဒုလႅဘ = သူေတာ္ေကာင္းတရားနာၾကားခြင့္ကို အလြန္ရခဲၿခင္း။