“ေျဖၾကာျခင္း (နိဗၺာန္အေၾကာင္း)။”

နိဗၺာန္ ၉ပါးကို အက်ယ္သိခ်င္ပါတယ္။ မသိလုိ႔ေမးတာပါေနာ္။ အဲဒါေလးကို ရွင္းျပေပးပါ
ေနာ္။ နိဗၺာန္ ၉ပါးဆိုတာ ဘာကိုေခၚတာလဲ သိခ်င္လို႔ပါ။နိဗၺာန္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာတာကိုက အနက္ေပါင္း၊ ပရိယာယ္ကြဲ ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အမ်ိဳးအစားတူရာ သင္႔ရာကို ခြဲျပီး နိဗၺာန္(၃) မ်ိဳး၊ နိဗၺာန္ (၅) မ်ိဳး၊ နိဗၺာန္ (၇)မ်ိဳး စသည္ ခြဲျခားေျပာၾကပါတယ္။ (သုခမွတ္စု စာအုပ္မွာ (၅)မ်ိဳး၊ ဦးၾသဘာသ ေရးထားတဲ့ သုေတသနသရုပ္ျပ အဘိဓာန္မွာ (၇) မ်ိဳး ေတြ႕ ရပါတယ္)။

ေမးထားတဲ့ နိဗၺာန္ ၉ပါးဆုိတာေတာ့ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ ေရးသားထားတဲ့ ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာ စာအုပ္မွာေတာ့ နိဗၺာန္၏ ဂုဏ္ေတာ္အခ်ိဳ႕လို႔ ေရးထားတာေတြ႕ ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ နိဗၺာန္၏ ဂုဏ္ေတာ္ ၉ပါးကို ထုတ္ေဖာ္ေရးထားပါတယ္။ပထမဆံုး နိဗၺာန္ရဲ႕ ေ၀ါဟာရေတြ မ်ားေနေပမယ္႔ နိဗၺာန္ဆိုတာ အလံုးစံုေသာ ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ဆိုတာကို အၾကမ္းအားျဖင္႔ နားလည္ထားရင္ လံုေလာက္ပါတယ္။


(၁) သ ဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္ = ခႏၶာကိုယ္အၾကြင္းရွိေသာ နိဗၺာန္၊ အရိယာေတြ အသက္ရွင္လ်က္နဲ႔ အခု ၀ိပႆနာလုပ္ရင္း အခု ခံစားရရွိလိုက္တဲ႔ နိဗၺာန္၊ မေသဘဲရတဲ႔ နိဗၺာန္ေပါ႔။ ဒါကို ဒိ႒ြဓမၼ နိဗၺာန္လို႔လဲ ေခၚတယ္။ (ဒါကို ရဖို႔အေရးၾကီးတယ္။ ဒါမွ ျပံဳးျပီးေသႏိုင္မယ္)။

(၂) အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္ = ရဟႏၲာေတြ၊ ဘုရားရွင္ေတြ ေနာက္ဆံုး ပရိနိဗၺာန္ ျပဳျခင္းကို ေျပာတာ။ ေနာက္ထပ္ ခႏၶာ အသစ္လဲ မျဖစ္ေတာ႔ဘူး။ အလံုးစံုေသာ ေမြး၊ ေသ၊ ဒုကၡ၊ သံသရာ၀ဋ္ေတြကေန လြတ္ေျမာက္သြားတာကို ေျပာတာပါ။ ဘုရားရွင္တို႔လို၊ မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ၾကီးတို႔လို အသက္ေသသြားျပီးမွ ခံစားရရွိေသာ နိဗၺာန္။ (သမၸရာယိက နိဗၺာန္္္ လို႔ လဲ ေခၚတယ္)။


(၃) သုညတ နိဗၺာန္ = ကိေလသာေတြ ဆိတ္သုဥ္းေနေသာ နိဗၺာန္။ သခၤါရ တို႔မွ ကင္းလြတ္သြားေသာ နိဗၺာန္။ ဒီမွာ နိဗၺာန္ကို သုညနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ရုပ္နာမ္ေတြ အလံုးစံု သုည ျဖစ္သြားတာလို႔ မယူဆရဘဲ ကိေလသာေတြ သုညျဖစ္သြားတာလို႔ သိရပါမယ္။

(၄) အနိမိတၱ နိဗၺာန္ = သခၤါရ နိမိတ္တို႔မွ ကင္းလြတ္သြားေသာ နိဗၺာန္။ ဒါကေတာ႔ ဒါနျပဳလို႔လဲ ေနာက္ဘ၀ ဘယ္လိုေကာင္းသြားမယ္ ဆိုတာမ်ိဳး မရွိေတာ႔တာေပါ႔။ ဒီအခ်က္မွာ ဆရာေတာ္ေတြ သေဘာထားမတူတာေတြ ရွိတယ္။ ဥပမာ၊ ဘုရားရွင္ တရားေဟာျပတာ ကုသိုလ္ရတယ္၊ ဒါေပမယ္႔ ဒီကုသိုလ္က ေနာက္ပဋိသေႏၶကို အက်ိဳးမေပးေတာ႔တဲ႔ ကုသိုလ္လို႔ ယူဆတဲ႔ ဆရာေတာ္ေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ႔ ကုသိုလ္ဆိုတာကိုက ပါဠိမွာ အျပစ္ကင္းေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ျပီးေနာင္အက်ိဳးေပး ေကာင္းမႈကို ရည္ရြယ္ အနက္ဖြင္႔တာမို႔လို႔ ဘုရား၊ ရဟႏၱာေတြ ေကာင္းမႈေတြ ဆက္လုပ္တာဟာ ကုသိုလ္အေနနဲ႔ မရတာ႔ဘူး။ ၾကိယာသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္း သခၤါရ နိ္မိတ္ေတြကေန ကင္းသြားတာေပါ႔။ ပဋိသေႏၶ သခၤါရ ကင္းသြားျပီး အပဋိသေႏၶ နိဗၺာနံ ျဖစ္သြားတာလို႔ စာလိုေျပာၾကတယ္။

(၅) အပၸဏိဟိတ နိဗၺာန္ = တဏွာ တို႔မွ ကင္းလြတ္သြားေသာ နိဗၺာန္။ ဒါကေတာ႔ ရွင္းပါတယ္။ အားလံုးအေပၚ လိုခ်င္ေတာင္႔တျခင္း ကင္းသြားတဲ႔ သေဘာပါပဲ။


နိဗၺာန္ (၇)မ်ိဳး ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း မွတ္သားခဲ့ရပါတယ္။ (၉မ်ိဳး ဆုိတာ အခုေတာ့ မေတြ႕ရ ေသးပါဘူး)။

(၁) ဒိ႒ဓမၼနိဗၺာန္ = ဘုရား၊ ရဟန္းတာတုိ႔ အသက္ထင္ရွားရွိစဥ္ ခံစားအပ္ေသာ နိဗၺာန္။

(၂) သမၸရာယိက နိဗၺာန္ = ပရိနိဗၺာန္ စံၿပီးေနာက္ နိဗၺာန္။

(၃) သ ဥပါဒိေသ နိဗၺာန္ = ခႏၶာကိုယ္ အၾကြင္းရွိေသာ နိဗၺာန္။

(၄) အႏုပါဒိေသသနိဗၺာန္ =ခႏၶာကုိယ္ အၾကြင္းမရွိေသာ နိဗၺာန္။

(၅) သုညတနိဗၺာန္= ကိေလသာ ကင္းစင္ေသာ နိဗၺာန္။

(၆) အနိမိတၱနိဗၺာန္ = သခၤါရ နယ္နိမိတ္ ကင္းစင္ေသာ နိဗၺာန္။

(၇) အပၸဏိဟိတ နိဗၺာန္= တဏွာ ေတာင့္တျခင္း ကင္းစင္ေသာ နိဗၺာန္။


လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးက “နိဗၺာန္၏ အေၾကာင္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး အေသစိတ္ မသိခ်င္ေနပါေစ။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းမွန္ကိုသိရွိ က်င့္ၾကံဖုိ႔က သာ၍ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ လိုးရင္း ျဖစ္ေၾကာင္း” မိန္႔ဆုိေတာ္ မူခဲ့ဖူးပါတယ္။

နိဗၺာန္ဟူသည္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိတဲ့ အသခၤတနယ္ လို႔လည္း ေျပာၾကပါတယ္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အရဆုိရင္ နိဗၺာန္ဟာ အက်ိဳး၊ အေၾကာင္းမွ ကင္းလြတ္ပါတယ္။ ဥပမာ၊ အကုသိုလ္ အေၾကာင္းတရား ၅က်ပ္ဖုိး လုပ္မိရင္၊ ကုသိုလ္ အေၾကာင္းတရား ၅၀ဖုိးေလာက္ ျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ကျပဳခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္ အက်ိဳးနည္းေအာင္ လုပ္လို႔၊ ျပင္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အကုသိုလ္က အက်ိဳးမေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ ကုသိုလ္မ်ားေတာ့ အကုသိုလ္ အက်ိဳးက မသိသာသလို ျဖစ္တဲ့သေဘာပါ။ ( ဆား တဇြန္းဟာ ဖန္ခြက္အေသးေလးထဲ ထဲ့ရင္ ငန္တဲ့ အရသာက သိသာမယ္။ ေရကန္ထဲ ထဲ့လိုက္ရင္ ငန္တာက မသိသာ သလိုပဲေပါ့)။ နိဗၺာန္မွာက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈက လြတ္ပါတယ္။ မဂ္တရား၊ ဖုိလ္တရား ေတြရရင္ အားလံုးက တန္းတူျဖစ္သြားတာပါ။ (သုပၸဗုဒၶႏူနာသည္ရဲ႕ ေသာတပတၱိမဂ္နဲ႔ အနာထပိဏ္သူေ႒းရဲ႕ ေသာတပတၱိမဂ္က အတူတူပါပဲ)။

ဇာတိစတဲ့ ဆင္းရဲ ဒုကၡအမ်ိဳးအမ်ိဳး၊ ကိေလသာ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဒုကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ တည္ရာ ခႏၶာငါးပါး မရွိျခင္းကို နိဗၺာန္ လို႔ဆုိပါတယ္။ “ဥပဓိ ၄ပါး” မွကင္းလြတ္ရင္လည္း နိဗၺာန္လို႔ ေခၚမွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပဓိ ေလးပါးကေတာ့…

(၁) ကာမုပဓိ = ၀တၳဳကာမလို႔ ဆုိတဲ့ ကာမဂုဏ္ ငါးပါးကို အစြဲဟုၿပီး သုခေ၀ဒနာ၊ ေသာမ နႆေ၀ဒနာ၊ တုိ႔ျဖစ္တယ္။ ထို၀တၳဳကာမ တုိ႔ဟာ သုခေ၀ဒနာ၊ ေသာမနႆေ၀ဒနာ တုိ႔ရဲ႕ တည္ရာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ “ကာမုပဓိ” လို႔ေခၚပါတယ္။

(၂) ခႏၶဳပဓိ = ခႏၶာငါးပါးတုိ႔ဟာ ဇာတိစတဲ့ ဆင္းရဲတုိ႔ရဲ႕ တည္ရာ၊ မွီရာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ “ခႏၶဳပတိ” လို႔ေခၚပါတယ္။

(၃) ကိေလသုပဓိ = ကိေလသာတုိ႔ဟာ အပါယ္ဆင္းရဲေတြရဲ႕ တည္ရာ၊ မွီရာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ “ကိေလသုပဓိ” လို႔ေခၚပါတယ္။

(၄) အဘိသခၤါ႐ုပဓိ = ၀ဋ္ဆင္းရဲ ဘ၀အမ်ိဳးမ်ိဳး တုိရဲ႕ တည္ရာ၊ မွီရာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္၊ ပုညာဘိ သခၤါရ၊ အပုညာဘိသခၤါရ၊ အနဥၨာဘိသခၤါရ တုိ႔ကို “အဘိသခၤါ႐ုပဓိ” လို႔ေခၚပါတယ္။


မေဖာက္မျပန္ အလြန္မွန္တဲ့ ပရမတၳသစၥာေလးပါးမွာ “နိဗၺာန္” ကုိ “နိေရာဓသစၥာ” လို႔ဆုိပါ တယ္။ “နိေရာဓသစၥာ” ဆုိတဲ့ စကားကို ပုဒ္ခြဲလိုက္ေတာ့၊ “နိ + ေရာဓ + သစၥာ” လို႔ သံုးမ်ိဳး ထြက္လာပါတယ္။ “နိ” ဆုိတာက “မရွိ”၊ “ေရာဓ” ဆုိတာက သံသရာ၀ဋ္ဒုကၡေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္၊ အဖန္ဖန္ျဖစ္ရျခင္း၊ “သစၥာ” ဆုိတာက မေဖာက္မျပန္၊ အလြန္မွန္ကန္ ျခင္း လို႔အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ပါတယ္။


ဓမၼေစတီဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅ ေဟာၾကားထားတဲ့ တရားေတာ္မွာေတာ့ မွတ္သားမိစရာ လကၤာေလးေတြနဲ႔ မွတ္သားခဲ့ရပါတယ္။


နိဗၺာန္ဆုိတာ ဘယ္ဟာလဲလုိ ဘယ္ဟာလဲလုိ႔ သဘာ၀သိေအာင္ ရွာလုိက္စမ္းပါ။

ငါးပါးအာရုံ ကာမဂုဏ္တရားႏွင္႔ အာရုံမမ်ားတဲ႔ နိဗၺာန္ႀကီးပါ။နိဗၺာန္ဆုိတာ ဘယ္ဟာလဲလုိ႔ သဘာ၀သိေအာင္ ရွာလုိက္စမ္းပါ။

ကိေလၿငိေပြ ဒုကၡေဘးတုိ႔ အလြန္ေအးတဲ႔ နိဗၺာန္ႀကီးပါ။နိဗၺာန္ဆုိတာ ဘယ္ဟာလဲလုိ႔ သဘာ၀သိေအာင္ ရွာလုိက္စမ္းပါ။

ေမြးေသ - ေမြးေသ ဒုကၡေဘးတုိ႔ အလြန္ေအးတဲ႔ နိဗၺာန္ႀကီးပါ။နိဗၺာန္ဆုိတာ ဘယ္ဟာလဲလုိ႔ သဘာ၀သိေအာင္ ရွာလုိက္စမ္းပါ။

ရုပ္နာမ္ခႏၶာ ခ်ဳပ္ျပတ္ၿငိမ္း၍ အရွဳပ္ဇာတ္သိမ္းတဲ႔ နိဗၺာန္ႀကီးပါ။ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖကိုေတာ့ တိက်စြာ မေျဖေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီအတြက္လည္း အားနာမိပါတယ္။ က်ေနာ္ေရးတာနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ မရွင္းတာရွိရင္ က်ေနာ့္ကို ျပန္ေျပာေပးပါ။ အျခားသိခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိရင္လည္း ေျပာပါ။ နိဗၺာန္ဆုိင္ရာ အေတြးအျမင္ ဗဟုသုတ ေတြကို စံုေအာင္ ဒီေနရာမွာ ထပ္မံ ဖတ္႐ႈမွတ္သားႏိုင္ပါတယ္။
http://pyayzaw.phpnet.us/?cat=7“ရုပ္၊ နာမ္ ႏွစ္ပါးလံုး က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ…”