အကုသိုလ္တရားမွ အက်ိဳးေပးေသာအခါ ေဒါသမျဖစ္လိုက္ပါနဲ႔။ ၀မ္းသာလိုက္ပါ။ အကုသိုလ္အေၾကြးေက်ၿပီ ဟူ၍ ႏွလံုးသြင္းလိုက္ပါ။


( ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကေသခါနီးျဖစ္ေသာ နန္းမေတာ္မယ္ႏုအား ဆံုးမခဲ႔ေသာၾသ၀ါဒျဖစ္၏။)
ေနေရးေကာင္းမွ ေသေရးေကာင္းမယ္။ ေနေရးဆိုးရင္ ေသေရးဆိုးမယ္ မွတ္ပါ။


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
တရားမသိတဲ႔သူဟာ ျငဳပ္သီးထဲကပိုးနဲ႔ တူ၏။ ျငဳပ္သီးထဲကပိုး အပူမေၾကာက္သကဲ႔သို႔ ျဖစ္၏။


ဆရာေတာ္ ရွင္ဇ၀န
ေသျခင္းတရားဟာ မွည့္ေနတဲ႔ အသီးလိုဘဲ အခ်ိန္မေရြး ေၾကြက်ႏိုင္တယ္။


ဘဒၵႏၲေခမိႏၵ