ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းတရား(၄) ပါး

၁။ ေဒါသထြက္တဲ့ သူကို ေမတၱာပြား၊

၂။ ႏႈတ္ၾကမ္းတဲ့ သူကို ယဥ္ေက်းစြာေျပာ၊

၃။ ႏွေျမာတဲ့ သူကို နာနာေပး၊

၄။ လိမ္တက္တဲ့ သူကို မွန္မွန္ကန္ကန္ဆက္ဆံ၊


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
( “ဥတၱရာ၀တၳဳ” တရားေတာ္မွ… )

No comments: