၀ိပႆနာ ႐ႈပြားရာ၌...

လူလည္း မဆင္းရဲ၊ စိတ္လည္း မဆင္းရဲ၊ ဥာဏ္ေတာ႔ ဆင္းရဲတယ္။ ၀ိပႆနာ႐ႈ မွတ္ေနစဥ္- ၀ိပႆနာ ႐ႈလို႕ေကာင္းလိုက္တာဆိုရင္ တဏွာ၊ ငါ႐ႈႏိုင္တယ္၊ ငါျမင္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ မာန၊ ငါ႐ႈေနတယ္ဆိုရင္ ဒိ႒ိ ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ အထူးသတိျပဳပါ။

“ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵ”


1 comment:

Bunny Than Aye said...

credit ေပးထားပီး ၿပန္လည္ေဖၚၿပခြင္႔ၿပဳပါ