လိုခ်င္လွ်င္ ဆင္းရဲသည္။ မလိုခ်င္လွ်င္ ခ်မ္းသာသည္။

ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န

No comments: