"ဧည့္သည္"

လာတုန္းကလည္း တစ္ေယာက္တည္းေနာ့၊
လက္တြဲေခၚကာ အေဖာ္မပါဘူး
ဥစၥာခ်ည္းႏွီး ကိုယ္ထီးတည္း။
ျပန္သြားေတာ့လည္း တစ္ေယာက္တည္းေနာ့
လက္တြဲေခၚကာ အေဖာ္မပါဘူး
ဥစၥာခ်ည္းႏွီး ကိုယ္ထီးတည္း။
လာျပီးေတာ့နား မသြားေသးခင္ ခ်ိန္ေလးတြင္မွ
၀န္းက်င္ခက္ႏြယ္ - ေႏွာင္ၾကိဳးသြယ္ၾက
ျပံဳးရယ္မဲ႔ငို - ခ်စ္မုန္းပိုုၾက
မလိုေဒါသ - လိုေလာဘနဲ႔
ဘ၀ရိပ္ျမံဳ - ကၾကိဳးစံုခဲ႔
ကံကုန္မိုးခ်ဳပ္ - လက္တြဲျဖဳတ္ကာ
သုတ္သုတ္ေဆာလ်င္ - ခရီးႏွင္သည္
တို႔မ်ား ' ဧည့္သည္ ' ပါတကား။

1 comment:

Bunny Than Aye said...

ရွယ္ပီး ၿပန္လည္ဓမၼဒါနၿပဳပါရေစ ခင္ဗ်ား