သီလတစ္ခုျဖင့္မခိုင္ျမဲႏိုင္

ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ၀ိပႆနာႏွင့္ မရင္းႏွီးသူမ်ားအလြန္မ်ားပါသည္။ ၀ိပႆနာႏွင့္ မရင္းႏွီးေသာ ဘိုးဘြားမ်ားေျပာၾကပါသည္။ ငါတို႔ကအက်င့္သီလရွိတယ္ ၊သီလလံုတယ္၊ ၀ိပႆနာအားထုတ္စရာမလိုပါဘူးဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ လူပဂၢိဳလ္တို႔ေစာင့္ေသာ သီလတြင္ ငါပါးသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလ၊ ကိုးပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းၾကပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ၂၂၇ပါး၊ အက်ယ္အားျဖင့္ ကုေဋကိုးေထာင္ေက်ာ္ ေစာင့္ထိန္းရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းတာၾကည့္ရင္ အင္မတန္မွ သာလြန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လူပုဂၢိဳလ္ ၊ ရဟန္းေတာ္တို႔၏ သီလသည္စိတ္မခ်ရပါ။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ခရိုင္ ၊ ေပါက္ေခါင္းျမိဳ႕နယ္မွ ဓမၼကထိကဆရာေတာဦးနႏၵိယ ေက်ာင္းေစာင့္ျပိတၱာျဖစ္ရျခင္းကို ဓမၼသံေ၀ဂယူရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္အလြန္ပင္တရားေဟာေကာင္းပါသည္။ ထိုနယ္မွာေတာ့ ဆရာေတာ္မွဆရာေတာ္ေပါ့။ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္၏အသိသည္ သင္ညာအသိျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္တြင္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြ ပိုမ်ားေနေတာ့တာေပါ့။ ဘယ္ေလာက္ထိမ်ားသလဲဆိုေတာ့ ေငြေၾကးမ်ားကိုပင္ အိုးႏွင့္ထည့္၍သိမ္းထားသတဲ႔။ တစ္ေန႔ေသာ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္က်ေတာ့ ေငြအိုးကို ေက်ာင္းေျခရင္းမွာ ျမဳပ္ႏွံထားလိုက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူခိုး၊ဓါးျမ ရန္ကို ေၾကာက္လို႔ျဖစ္ပါတယ္တဲ႔။ အေတြးတစ္ခု၀င္သင့္သည္က သူခိုး ခိုးခံရ၍ အပါယ္က်တယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ကိုယ္ရဲ႕သ႑ာန္မွာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ကိေလသာ လက္ခံရင္ ဒီဘ၀မွာလည္း ပူေလာင္ဆင္းရဲရတယ္၊ ေနာက္ဘ၀မွာလည္းအပါယ္ၾကရပါတယ္။ ဓမၼသံေ၀ဂယူၾကပါကုန္။ ကိုယ္ရဲ႕စိတ္သ႑ာန္မွာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ကိေလသာ အေသသတ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဆရာေတာ္ရဲ႕ စိတ္သ႑ာန္မွာ ေငြကိုစြဲတဲ႔ေလာဘ ႏွိပ္ဆက္တာ မသိရွိရွာဘူး။ ေသျခင္းတရားဟာ အျမဲရွိေနတာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ဟာ သက္ေတာ္ ေလးဆယ္၀န္းက်င္္မွာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူပါတယ္။ ေလာဘနဲ႔ေသတာ ျဖစ္ခ်င္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းေစာင့္ျပတၱာျဖစ္ရပါတယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ေနာက္ေက်ာင္းထိုင္ျဖစ္လာေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကို အသံေပးျခင္း၊ကိုယ္ေရာင္ျပျခင္း ကိုျပဳလုပ္ေတာ့တာေပါ့။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အမွ်လိုခ်င္၍ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ တေစ ၦ၊ သရဲဆိုတာ ေၾကာက္စရာမဟုတ္ပါဘူး။ သနားစရာေတြပါ။ ဒီဆရာေတာ္ရဲ႕ သတင္းမ်ားကျပန္႔လႊင့္ေနတာေပါ့။ တစ္ေန႔ေတာ့ လူတစ္ေယာက္ ေရာက္လာပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အသိတစ္ေယာက္အိမ္မွာ တည္းေသာ္လည္း ေယာက်ားၤအမ်ိဳးသားမရွိ၊ မိန္းမႏွင့္သမီးမ်ားသာရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာတည္းဖို႔သြားပါတယ္။ အိမ္ရွင္အမ်ိဳးသမီးမွေျပာျပေသာ္လည္း ထိုသူမွာ မေၾကာက္တတ္တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းပ်က္တြင္ သန္႕ရွင္း၍ ဘုရားရွင္အားရွိခိုး၍ အိပ္စက္ပါတယ္။ အိပ္ေပ်ာ္စဥ္မွာပဲ ဘုန္းၾကီးသရဲေရာက္လာ၍ ေျခေထာက္ကို ဆြဲေတာ့တာပါဘဲ။ သို႔ေသာ္ လုလင္ကေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိဘဲ နဘန္းလံုးၾကသတဲ႔။ ဤအေၾကာင္းကို ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ အက်ယ္တ၀န္းေရးထားပါသည္။ အဆံုးမွာေတာ့ ဘုန္းၾကီးသရဲကေျပာျပသတဲ႔။ ဒုကၡေပးဖို႔လာတာမဟုတ္ပါေပါ့။ အမွ်လိုခ်င္၍လာတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ ေက်ာင္းေျခရင္းမွာ ျမဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြအိုးကိုတူး၍ တစ္၀က္ကိုသင္ယူကာ က်န္တစ္၀က္အား အမွ်ေပးေ၀ပါလို႔ ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသူကျပန္ေျပာျပ၍ အမွ်အတန္းေပးေ၀ျခင္းေၾကာင့္ ျပတၱာဘ၀မွ ကၽြတ္တမ္း၀င္ရပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းတုိို႔ ၏ ၾကီးမားေသာသီလေသာ္ပင္ျငား စိတ္မခ်ရပါ။ ပုထုဇဥ္တို႔၏သီလသည္ ပို၍ပို၍ပင္ စိတ္မခ်ရပါ။ သီလတစ္ခုတည္းျဖင့္ တင္းတိန္ေရာင့္ရဲ မေနၾကပါႏွင့္။ သီလမေစာင့္ထိန္းရန္ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ သီလကိုလည္းေစာင့္ထိန္းပါ။ ၀ိပႆနာကိုလည္း နာၾကားရႈပြါးပါ။ ၀ိပႆနာဉာဏ္ရွိၾကပါ။ ရွိေအာင္အားထုတ္ၾကပါ။ ဒါန ၊သီလသည္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အေထာက္အပံ႔ အေျခအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၀ိပႆနာဉာဏ္မရွိလွ်င္ အပါယ္ေလးဘံု က်ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သံေ၀ဂယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိပႆနာဉာဏ္ရႈ၍ ၀ိပႆနာအားထုတ္ရာ၌ ကံ ကံ၏အက်ိဳး၊ ပဋိိစၥသမုပၸါဒ္ လည္ပံု ပတ္ပံု၊ ရုပ္နာမ္အျဖစ္အပ်က္တို႔ကို သိရွိေအာင္အရင္ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကပါ။ ထိုသို႔ ကံ ကံ၏အက်ိဳး၊ ပဋိိစၥသမုပၸါဒ္ လည္ပံု ပတ္ပံု၊ ရုပ္နာမ္အျဖစ္အပ်က္တို႔ကို သိရွိ္၍ ၀ိနာတရားမ်ားကို အားထုတ္ကာ နိဗၺာန္သို႔မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေသာ သူေတာ္ေကာင္း၊ သူေတာ္ျမတ္မ်ားျဖစ္ၾကပါေစ။……………..

No comments: