"ေျပာသလိုလုပ္မွသူေတာ္ေကာင္း"

သတိအေၾကာင္း၊ ၀ိပႆနာအေၾကာင္းေတြ
ေဖာင္ေဖာင္ၾကီးေျပာေနေပမဲ႔
စိတ္ေနစိတ္ထားေရာ
ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ ကိုယ္ႏွဳတ္အမူအရာေရာ
ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမႈမရွိဘူးဆိုရင္
အဲဒီလူဟာ
ခ်ဴန္းျပီးမရြာတဲ႔မိုးနဲ႔တူတူပါပဲ။

No comments: