သမၼသနသုတၱန္တရားေတာ္၊

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ သမၼသနသုတၱန္တရားေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သၾကၤန္အခ်ိန္ကာလမွာ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားေတာ္ကုိ ႐ုိေသစြာနာယူမွတ္သား လိုက္နာသင့္ပါတယ္။ မဂၤလာရွိေသာ ႏွစ္သစ္မွာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတြကုိ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ၿပီး အသံုးက်တဲ့သူျဖစ္ေအာင္ ေနထုိင္က်င့္ၾကံႏုိင္ၾကပါေစ။


1 comment:

သစၥာအလင္း said...

သားကိုဦးေရ....
သားရဲ႔ ႏွစ္သစ္ကူးအလွဴ တရားဓမၼဒါန ကုိ နာယူသြားပါတယ္..။
မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ျပည့္စုံသထက္ ျပည့္စုံေသာ မဂၤလာႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ..။