သာသနာကြယ္ေၾကာင္းတရား (၅) ပါး..

-တရားမနာ၊ စာေပမသင္၊ ႏႈတ္တြင္မမွတ္၊ ပဋိပတ္ကြာ၊ ဤငါးျဖာသည္၊ ဘုရားသာသနာကြယ္ေၾကာင္းတည္း။

-စာသင္ပယ္ေလ်ာ၊ က်ယ္မေဟာၾက၊ က်ယ္မခ်ႏွင့္၊ က်ယ္စြမအံ၊ မၾကံမစည္၊ ဤငါးမည္သည္၊ ဘုရားသာသနာကြယ္ေၾကာင္းတည္း။

-အကၡရာပုဒ္ပ်က္၊ ေလ႔က်က္သင္ခ်၊ ဆံုးမမယူ၊ စာခ်သူ ရွား၊ လာဘ္မ်ားေအာင္ၾကံ၊ ခိုက္ရန္ကြဲျပား၊ ဤငါးပါးသည္၊ဘု၇ားသာသနာကြယ္ေၾကာင္းတည္း။


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးေဟာၾကားေသာ သာသနာကြယ္ေၾကာင္းတရားေတာ္မွ ေကာက္ႏႈတ္၏။

No comments: