လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏မွတ္သားဖြယ္ၾသ၀ါဒ...

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ေက်ာင္းအတြင္း ေသာက္ေရသံုးေရမ်ား ေန ႔စဥ္ ညအခ်ိန္၌ ျဖည့္ထားေလ႔ရွိရာ တစ္ေန ႔တြင္ တပည့္္သံဃာေတာ္မ်ား သိသြားၿပီး “ အရွင္ဘုရား...ေရကို တပည့္ေတာ္တို႕ဘဲ ျဖည့္ပါရေစဘုရား ၊ အရွင္ဘုရား ျဖည့္ထားတဲ႔ေရေတြကို တပည့္ေတာ္တို႕ မသံုးရက္ပါ ၊ မသံုးရဲပါဘုရား” ဟူ၍ ေလွ်ာက္ၾကားၾကေလရာ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္ ႔ၾကားေလ၏- “တပည့္တို႕...ငါ့ကို သနားရင္ အသံုးျပဳၾကပါ။ ဒီလက္ေတြ ၊ ဒီေျခေတြနဲ ႔ တစ္သံသရာလံုး သားကြၽန္ ၊ မယားကြၽန္ ျဖစ္ခဲ႔ရ တာ။ ဒီဘ၀မွာေတာ႔ ဘုရားကြၽန္ ၊ သံဃာ႔ကြၽန္ ၊ သာသနာ႔ကြၽန္ ျဖစ္ပါရေစ” ဟူ၍ ျဖစ္၏။

ဆရာေတာ္အရွင္အာစာရာလကၤာရ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႕ႏွလံုးသားတရာေတာ္ ... မွ ေကာက္နႈတ္၏။

No comments: