မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ဘဲခံရတာ။
ေကာင္းတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ဘဲစံရတာ။


ဆရာေတာ္အရွင္ေဆကိႏၵ

No comments: