ဥပုသ္ေစာင့္ရာတြင္ လိုက္နာသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား၊

၁။ ဥပုသ္ေစာင့္မည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဥပုသ္ေစာင့္သည့္ အခိုက္၌ အိမ္မႈကိစၥမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္မျဖဳန္းသင့္သျဖင့္ လုပ္ေဆာင္စရာ ရွိသည္မ်ားကုိ ရက္ႀကိဳ၍ၿပီးစီးေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္။
၂။ ဥပုသ္ေစာင့္ခိုက္ ခါတိုင္းထက္ပုိ၍ ေကာင္းေကာင္းစားရန္ စီမံထားမႈမ်ိဳး မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
၃။ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးမည့္သူ မရွိလွ်င္ ဥပုသ္ေစာင့္ခိုက္ ကိစၥနည္းပါးေစရန္ ႀကိဳတင္စီမံထားရမည္။
၄။ အ႐ုဏ္တက္ အခ်ိန္ကစၿပီး ကိုယ္လက္စင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္၍ စိတ္ၾကည္လင္႐ံုမွ် သန္႔ရွင္းေသာ တဏွာကင္းသည့္ အ၀တ္ကုိ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ ၀တ္ဆင္ရမည္။ (ကာမဂုဏ္ အာ႐ံုကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ၀တ္စားမႈမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရ)။
၅။ ပန္းပန္မႈ၊ နံ႔သာလိမ္းမႈ စသည့္ အထူးတလည္ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရ။
၆။ သီလေဆာက္တည္ၿပီး မြန္းမလြဲမီစားေသာက္သည့္အခါ အစားအေသာက္အေပၚ တပ္မက္မႈ မရွိရ။ မစားရသည့္ ညေနစာအတြက္ပါ ရည္မွန္းၿပီး ပုိမစားရ။ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ခ်ိန္တြင္ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္သာသနာ ႏွစ္ျဖာေကာင္းစြာ က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏုိင္ရန္၊ မိမိ၏ ခႏၶာကုိယ္ ခ်မ္းေျမ႕ႏုိင္ေစေရး၊ တည္တဲ့ႏုိင္ေစရန္ အတြက္သာ အာ႐ံုျပဳ ရည္မွန္းျပင္ဆင္ၿပီး စားေသာက္သင့္သည္။ တပ္မက္ေသာ တဏွာ မရွိေစရ။
၇။ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိေဆာက္တည္ထားေသာ သီလမ်ား မပ်က္စီး၊ မညွဳိးႏြမ္းေစရန္ မျပတ္ေသာ သတိျဖင့္ ေစာင့္ထိန္းရမည္။


၈။ ဥပုသ္ေစာင့္စဥ္ကာလအတြင္း စိတ္ၾကည္လင္ခ်မ္းသာေစရန္ သန္႔ရွင္း သပ္ယပ္စြာေနထုိင္ရမည္။
၉။ ဥပုသ္ေစာင့္စဥ္ ကာလအတြင္း တရားနာျခင္း၊ တရားေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ ေနရာ၌ သမထ၊ ၀ိပႆနာတရားမ်ား ပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္တုိ႔ ေဟာၾကားအပ္သည့္ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ၿပီး အရိယာ ဥပုသ္မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းရသည္။
၁၀၊ မဂ္ဖုိလ္ႏွင့္ ဖီလာျဖစ္ေသာ အေျပာအဆုိ၊ အျပဳအမူ၊ အေနအထုိင္တုိ႔ကုိ လံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။
၁၁။ ညဥ့္အခ်ိန္သို႔ေရာက္ေသာအခါ မိမိ၏သီလကို ျပန္၍ ဆင္ျခင္ၿပီးလွ်င္ ယေန႔အဖို႔ အရိယာသူေတာ္ေကာင္း ရဟႏၲာအေပါင္းႏွင့္ မိမိတူမွ်ပံုကုိ ေအာက္ေမ့ရာ၏။
၁၂။ ဥပုသ္ထြက္ၿပီးေနာက္လည္း ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဣႆာ၊ မစၧရိယစသည္တုိ႔ နည္းပါးသြားေအာင္ မျဖစ္ေပၚေအာင္ မျပတ္ေသာ သတိျဖင့္ ေစာင့္စည္းသင့္သည္။ အက်င့္ရလာေသာ အခါ တဏွာ၊ ရာဂ နည္းပါး ေခါင္းပါးလာေၾကာင္း ကုိယ္တုိင္ေတြ႕ၾကံဳခံစားရေပလိမ့္မည္။


ဦးသက္စိန္ ေရးေသာ သာသနာ့အေျခခံစာအုပ္မွ-No comments: