ပ႒ာန္းတရားေတာ္(၁)

ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေဆကိႏၵေဟာၾကားတဲ့ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားေတာ္ကုိ နာယူၾကည္ညိဳႏုိင္ၾက၍
တရားအသိတုိးၿပီး မိမိတုိ႔ အလိုရွိရာ ပန္းတုိင္ကုိ ရႏုိင္ ေရာက္ႏုိင္ၾကပါေစ...။


1 comment:

Unknown said...

ေအာင္ဦးေရ...

ဒီပ႒ာန္းတရားေတာ္ေလးေၾကာင္႔...
မရွင္းလင္းတ႔ဲအရာေလးေတြ.....ရွင္းလင္းသြားတယ္..
ေက်းဇူးတင္လိုက္တာ.....
ေကာင္းသည္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစ...