ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္

ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ကုိ နာယူၾကည္ညိဳ ႏုိင္ၾကပါေစ။

1 comment:

flowerpoem said...

ကုိေအာင္ဦးေရ သာဓုပါရွင္