ပိဋကတ္ အစြယ္ေထာင္လွ်င္ ...

တစ္ပိုင္းေၾကာင္ က်က္စာရံုႏွင့္ ခက္ပါလွ သေဘာဉာဏ္
ထက္မာန အေျပာသန္တယ္၊ ေဒါသမာန္ထူပြားး။ ။
ေစာဒကတုဖက္လာလွ်င္ သူ႔ထက္ငါ ျငင္းတဲ့လူစား။ ။
ဘုရားေဟာ ျမတ္ဓမၼကၡခန္ကို တတ္ေလဟန္ေယာင္၀ါး
ပရမတ္ျပန္ အေၾကာင္သမားေတြတို႔ ေထာင္လႊားၾက သူ႔ထက္ငါ
အသိဉာဏ္တစ္ထြာေလာက္ကယ္ႏွင့္ ညာမေထာက္ ေဟာတတ္လွပါ။ ။
ပရိတ္သတ္ ေထာမနာေအာင္ ေစာဒနာဉာဏ္
အေထာက္ေတြႏွင့္ ကန္အေၾကာက္ အတင္းမေရွာင္ ျငင္းၾကလူ႔ေဘာင္၊
ပိဋကတ္အစြယ္ေထာင္လွ်င္၊ အပါယ္ေဘာင္ ဆင္းရလိမ့္ေလး။ ။

(လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

2 comments:

ဒ႑ာရီ said...

ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးေတြရဲ႕ အဆံုးအမေတြကုိ ေဖာ္ျပေပးလို႔ သိခဲ့ရပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေမာင္ေအာင္ဦးေရ..။

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

flowerpoem said...

ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးရဲ႕ အဆံုးအမကို မွတ္သားသြားပါတယ္ရွင္..