မွတ္သားဖြယ္ေဆာင္ပုဒ္

လက္ရွိခႏၶာ၊ မတြယ္တာႏွင့္၊ ေနာင္လာဘ၀၊ မေတာင့္တဘဲ၊ ေၾကာင့္ၾကစြဲျဖင့္၊ အၿမဲမျပတ္၊ ၀ိပႆနာ ၊ ေလ႔လာႀကိမ္ဖန္၊ အာစိဏၰကံ၊ ျဖစ္ေၾကာင္းမွန္မူ၊ ထိုသည့္သူကား၊ အယူမလြဲ၊ ကတိၿမဲ၏။ မီးေလာင္စြဲမွ၊ ေရကိုတေသာ္၊ မရျဖစ္အင္၊ ပံုႏိႈင္းယွဥ္၍၊ မဂၢင္သေႏၶ၊ တည္ၿမဲေနေအာင္၊ မေသခင္က၊ ျပင္ဆင္ေတာက္ေလွ်ာက္၊ ေမ႔မေပ်ာက္ႏွင့္၊ ေခြၽးေပါက္ယိုစီး၊ ေသခါနီး၀ယ္၊ အၿပီးမုခ်၊ မဂၢင္ရလိမ္႔၊ ကိစၥမေလ်ာ္ ၊ အေၾကာင္းေပၚ၍၊ မေတာ္တဆ၊ မဂ္မရဦး၊ ဘ၀အမြန္၊ တမလြန္တြင္၊ ထူးခြၽန္အံ႔ေလာက္၊ နတ္ျပည္ေရာက္၍၊ မေဖာက္မျပန္၊ ေသာတာပန္စစ္၊ ဧကန္ျဖစ္မည္၊ မလစ္ ၀ိပႆနာ
အက်ိဳးေပးတည္း။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

2 comments:

Bunny Than Aye said...

Credit ေပးပီး သာသနာေတာ္ၿပန္႔ပြားေရးအတြက္ ရည္စူးပီး ၿပန္လည္ၿဖန္႔ေဝပါရေစ။

Bunny Than Aye said...

Credit ေပးပီး သာသနာေတာ္ၿပန္႔ပြားေရးအတြက္ ရည္စူးပီး ၿပန္လည္ၿဖန္႔ေဝပါရေစ။