အဆင္းသာရွိ၍ ရနံ႔မရွိေသာ၊ တင့္တယ္လွပေသာ ( ေပါက္ပြင့္စေသာ ) ပန္းသည္ ပန္ဆင္သူအား ရနံ႔တည္းဟူေသာ အက်ိဳးကိုမေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ေကာင္းစြာေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ ( ပိဋကတ္ ) တရားေတာ္သည္ မလိုက္နာ မက်င့္ ၾကံသူအား အက်ိဳးကိုမေဆာင္ႏိုင္ကုန္။


ဆတၱပါဏိဥပါသကာ၀တၳဳ ၊ ပုဖၸ၀ဂ္ ၊ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္

No comments: