သီလမရွိ၊ သမာဓိမရွိပဲ အႏွစ္တစ္ရာပတ္လံုး အသက္ရွည္ေနရျခင္းထက္ သီလရွိ၍ သမထ၊ ၀ိပႆနာကို ရႈေနေသာ သူ၏ တစ္ရက္မွ် အသက္ရွည္ရျခင္းသည္ ျမတ္၏ ။


သံကိစၥသာမေဏရ၀တၳဳ ၊ သဟႆ၀ဂ္ ၊ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္

No comments: