ဥပမာ ႐ႈစရာ လူသားမ်ား(၂)

ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ေတြဟာ ဗဟုသုတ ရရံုသာမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕က်င့္ ၾကံအားထုတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကမွာ အခ်ိဳ႕က “ငယ္ပါေသးတယ္၊ အသက္ၾကီးမွ တရားေလ့လာေတာ့မယ္၊ တရားအားထုတ္တာ အသက္ၾကီးတဲ့သူေတြ အလုပ္၊ ငယ္တုန္းမွာ လူငယ္သဘာ၀ ေပ်ာ္ထားၾကမွ…စသျဖင့္၊” ေျပာစမွတ္ရွိေနၾကပါ


သည္။ ဘုရားကို စိတ္ထဲမွာရွိရင္ၿပီးေရာ ဆုိတာမ်ိဳး၊ မနက္ျဖန္စာေမးပြဲရွိမွ ဒီေန႕ဘု ရားရွိခိုးတယ္ ဆုိတာမ်ိဳးလည္း ရွိၾကပါသည္။ ထုိသို႔စကားေတြၾကားရတဲ့အခါမွာ မ်ားစြာသံေ၀ဂရမိပါသည္။ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ သိေတာ့သိၾကပါသည္။ လက္ေတြ႕မက်င့္ေဆာင္ၾကပါဘူး။ အခ်ိဳးက်ေတာ့လည္း မိမိကသိတာနဲနဲ ေျပာတာကမ်ားမ်ား ျဖစ္ေနတက္ပါသည္။ ဒီလိုနဲ႔ ေလာက ဇာတ္ခံုမွာ ကံ ဇာတ္ဆရာစီစဥ္တဲ့အတိုင္း က ေနၾကပါေတာ့သည္။ မိမိတုိ႔ေတြသည္ ဘ၀အေျခအေနအမွန္ကို မသိဘဲေနသြား ၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လူ႔ဘ၀တန္ဖုိး ဆံုး႐ံႈးရပါေတာ့မည္။ တဘက္မွာလည္း မိမိအတြက္ အားထုတ္ရသလို သူမ်ားအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ မိမိကိုယ္တုိင္ ဦးစြာသိရွိ က်င့္ၾကံဖုိ႔သည္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္..

ပုဂၢလပညတ္ ပါဠိေတာ္၌ ပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခြဲျခား၍ ဥပမာျဖင့္ ျပဆုိထားေပသည္။


ၾကြက္ႏွင့္တူသူ ေလးေယာက္


(၁) တြင္းတူးလွ်က္ မေအာင္းေသာ ၾကြက္ႏွင့္တူသူ တစ္ေယာက္။


(၂) ေအာင္းလွ်က္ တြင္းမတူးေသာ ၾကြက္ႏွင့္တူသူ တစ္ေယာက္။


(၃) တြင္းလည္းတူး ေအာင္းလည္းေအာင္းေသာ ၾကြက္ႏွင့္တူသူ တစ္ေယာက္။


(၄) တြင္းလည္းမတူး ေအာင္းလည္းမေအာင္းေသာ ၾကြက္ႏွင့္တူသူ တစ္ေယာက္။


ဤသို႔အားျဖင့္ ၾကြက္ႏွင့္တူသူတုိ႔ ေလးေယာက္ျဖစ္ကုန္၏။(၁) ေလာက၌ လူအခ်ိဳ႕သည္ စာကိုသင္၏။ ထုိသူသည္ စာ၏အနက္အဓိပၸာယ္ကို ဘာမွ်မသိ။ ဤကား ဒုကၡဟူ၍ ယထာဘူတက်က်မသိ (အမွန္အတုိင္း ဟုတ္တုိင္း မွန္စြာမသိ)။ ဤကားဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း တရားဟူ၍ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာကို မသိ။ ဤ သည္ကား ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာဟူ၍ အမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္း မသိ။ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္သို႔သြားရာ က်င့္စဥ္တည္းဟု မသိ။
ဤပုဂၢိဳလ္သည္ တြင္းသာတူးလ်က္ မေအာင္းေသာၾကြက္ႏွင့္တူ၏။ ၾကြက္သည္ တြင္းသာတူးၿပီး မေအာင္းသကဲ့သို႔ ထုိ႔အတူ ထုိသူသည္ ပိဋကတ္က်မ္းဂန္သာ တက္ကၽြမ္းၿပီး အမွန္တရားကုိ နားမလည္သူ ျဖစ္ေလသည္။ သက္၀င္ယံုၾကည္ၿပီး လိုက္ပါမက်င့္ေသာသူ ျဖစ္သည္။


(၂) ေလာက၌ လူအခ်ိဳ႕သည္ စာကုိကားမသင္။ ထုိသူသည္“အမွန္တရားကိုကား သိ၏”။ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ေအာင္းလ်က္တြင္းမတူးေသာ ၾကြက္ႏွင့္တူ၏။ ထုိၾကြက္သည္ ေအာင္းသာေအာင္းၿပီး တြင္းမတူးသကဲ့သို႔ ထုိ႔အတူ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ စာမ တက္ဘဲလ်က္ အမွန္ကို အမွန္အတုိင္း ယထာဘူတက်က် သိေသာသူ ျဖစ္ေလသည္။


(၃) ေလာက၌ လူအခ်ိဳ႕သည္ စာကုိလည္းသင္၏။ အမွန္တရားကိုလည္းသိ၏။ ထုိသူသည္ တြင္းလည္းတူး၊ ေအာင္းလည္းေအာင္းေသာ ၾကြက္ႏွင့္တူ၏။
ထိုၾကြက္သည္ တြင္းလည္းတူး၊ ေအာင္းလည္းေအာင္းကဲ့သို႔ ထုိ႔အတူ ထုိသူသည္ စာလည္းတက္၊ တရားကိုလည္း ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိေသာသူ ျဖစ္ေလသည္။


(၄) ေလာက၌ လူအခ်ိဳ႕သည္ စာကိုလည္းမသင္။ အမွန္တရားကိုလည္းမသိ။ ထုိသူသည္ တြင္းလည္းမတူး၊ ေအာင္းလည္းမေအာင္းသကဲ့သို႔ ထုိသူသည္ စာကို လည္းမသင္၊ ဘာကိုမွ်လည္း မသိသူ ျဖစ္ေလသည္။
မိမိသည္ တရားကုိဘာမွ မသိေသးပါလား ဆုိၿပီး စိတ္ဓာတ္က်ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိန္ရတုန္းေလးမွာ ၾကိဳးစားအားထုတ္မည္ဆုိလ်င္ ရႏိုင္ပါသည္။ အဓိက ကေတာ့ ဘုရားကို စိတ္ထဲမွာ ရွိတယ္ဆုိရံုနဲ႔ မရပါဘူး။ အခ်ိဳ႕က မိမိလည္းတရားေတာ္ အတုိင္းမေနထုိင္ပါဘူး၊ သူမ်ားကိုလည္း လူမိုက္အားေပးစကားေတာင္ ေျပာတက္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ဘယ္လိုလူမ်ိဳးျဖစ္ေနၿပီလဲ ဆုိတာ သိတက္၍ တရားနဲ႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ တရားနဲ႔ေပ်ာ္ေအာင္ ေနသင့္ပါၿပီ။ အထက္ပါၾကြက္ေလးမ်ိဳး ဥပမာတြင္လည္း မိမိသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ၾကြက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနလဲ ဟုသံုးသပ္ကာ ေလ့လာၾကိဳးကုတ္အားထုတ္သင့္ပါသည္။ နံနက္မွာ ေနမင္းႀကီးထြက္လာတာဟာ ေန၀င္ဖုိ႔ဘဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဘ၀ျဖစ္လာတာဟာလည္း ေသဆံုးဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ခဏျဖစ္ရ လူ႔ဘ၀ အႏွစ္ရွိေအာင္ၾကိဳးစားရပါမည္။ ဘ၀ရပ္တည္မႈ မွာ “ေယာနိေသာ မနသိကာရ”(အသင့္အတင့္ အမွန္အတိုင္းႏွလံုးသြင္းမႈ) ရွိဖုိ႔အ ေရးၾကီးပါသည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ေအာင္လည္း တရားနာၾကားရပါမည္။ တရားနာတာေတာင္ ႏွလံုးသားထဲ မေရာက္ရင္ ကုသိုလ္ပဲ ျဖစ္ပါမည္။ ခႏၶာၪာဏ္ေရာက္ေအာင္ နာေစခ်င္ပါသည္။ သစၥာေလးပါးကို ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ အမွန္အတိုင္း သိျမင္တတ္ေသာေၾကာင့္ သမၼာဒိ႒ိျဖစ္ေအာင္၊ သစၥာေလးပါးတည္းဟူေသာ အာရံုကို မေတြမေ၀ အမွန္အတိုင္း သိတတ္ေသာေၾကာင့္ အေမာဟျဖစ္ေအာင္၊ သစၥာေလးပါးတည္းဟူေသာ ဓမၼတို႔ကို စူးစမ္းဆင္ျခင္ ဆံုးျဖတ္လ်က္ ဤသည္ကား ကုသိုလ္၊ ဤသည္ကားအကုသိုလ္ စသည္ျဖင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ ဆံုးျဖတ္လ်က္ ပရမတ္တရားတို႔ကို ပရမတ္သို႔ဆိုက္ေအာင္ အမွန္အတိုင္း ထိုးထြင္းသိျမင္ တတ္ေသာေၾကာင့္ ၪာဏ=ၪာဏ္ျဖစ္ေအာင္၊ ပညာေတြျဖစ္ေအာင္ တရားနာၾကပါ။
မိမိတုိ႔ကိုယ္တိုင္ တရားဓမၼတုိ႔ကို ေလ့လာမွတ္သား က်င့္ၾကံကာ တြင္းလည္းတူး၊ ေအာင္းလည္းေအာင္းေသာ ၾကြက္ပမာ ၾကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္ၾကပါကုန္။

“အသိတစ္လံုး လက္ကိုင္သံုး အဆံုးနိဗၺာန္ျပည္”

No comments: