ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္..၊

ေကၽြးေမြးမပ်က္၊ ေဆာင္ရြက္စီမံ၊ ေမြခံထုိက္ေစ၊ လွဴမွ်ေ၀၍၊ ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္၊ ၀တ္ ငါးသြယ္၊ က်င့္ဖြယ္သားတုိ႔တာ။


(၁) ေကၽြးေမြးမပ်က္ ဟူသည္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သြားေသာ မိဘတုိ႔အား သား၊ သမီးတုိ႔က တံု႔လွည့္တစ္ဖန္ေကၽြးေမြး၊ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟု ဆုိလိုပါသည္။

(၂) ေဆာင္ရြက္စီမံ ဟူသည္ အသက္အရြယ္ႀကီးသြားေသာ မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔၏ ကိုယ္စား စီးပြားေရး၊ လူမႈ႕ေရး၊ သာသနာေရး စေသာ ကိစၥႀကီးငယ္အသြယ္သြယ္ တုိ႔ကို သားသမီးတုိ႔က စီမံေဆာင္ရြက္ တာ၀န္ယူရမည္ဟု ဆုိလိုသည္။
(၃) ေမြခံထုိက္ေစ ဟူသည္ မိဘတုိ႔၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အေမြအႏွစ္တုိ႔ကို ဆက္ လက္ခံယူႏိူင္ေအာင္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္ဟု ဆုိလိုသည္။

(၄) လွဴမွ်ေ၀၍ ဟူသည္ တမလြန္ဘ၀သို႔ ကြယ္လြန္ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကေသာ မိဘ တုိ႔အားရည္စူး၍ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ကာ သတိတရ အမွ်အတန္းေပးေ၀ရမည္ဟု ဆုိလိုသည္။

(၅) ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္ ဟူသည္ မိမိတုိ႔၏ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္လာတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရမည္ဟု ဆုိလိုသည္။
ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္းဆုိရာတြင္ မိမိတုိ႔မ်ိဳးေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း အစဥ္အလာ၊ မ်ိဳးရိုးဂုဏ္ထက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဟူေသာမ်ိဳးရိုးဂုဏ္ကို ေစာင့္ထိန္းရပါမည္။

“လူမွာအမ်ိဳး ၾကက္မွာအ႐ိုး” ဟူေသာဆုိ႐ိုးစကားအတုိင္း လူတုိင္းမွာ အမ်ိဳးအႏြယ္သည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ဘာသာေရးအရဆုိလွ်င္ မိမိတုိ႔၏ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ိဳး႐ိုးကို ေစာင့္ထိန္းရပါမည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ိဳး႐ိုးကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတက္ရပါမည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ေရြးရာ၌ ဘာသာတူျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ိဳးရိုးကုိ ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ ဤအခ်က္သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ တခ်ိဳ႕လူငယ္တုိ႔သည္ အခ်စ္သည္သာပဓာနဟူေသာ စကားကုိ အားက်အဟုတ္ထင္ၿပီး အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္မွားၾကေလသည္။ အိမ္ေထာင္ ဖက္ေရြးခ်ယ္မွားရာတြင္ ေယာက်္ားေလးထက္ မိန္းကေလးက ပုိ၍အေရးႀကီးသည္။ ဘာသာျခားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳမိပါလွ်င္ သားစဥ္ေျမးဆက္ ရင္ေသြးတုိ႔ပါ ဘာသာျခား ျဖစ္သြားတက္ပါသည္။ ေစာင့္ေလမ်ိဳး ႏြယ္တာ၀န္ ႀကီး ပ်က္သြားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ဘာသာေရးခံယူခ်က္ႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓာတ္ ေပ်ာ့ညံ့မႈ တုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ ဘာသာျခား တုိ႔ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကသျဖင့္ ဘာသာေရာလူမ်ိဳးပါ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာရေလသည္။ မိမိတုိ႔အမ်ိဳးဂုဏ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ထိန္းသိမ္းမွရမည္ဟူေသာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အသိရွိၾကရပါမည္။ ထုိ႔ထက္ပို၍ မိမိတုိ႔ကိုးကြယ္ေနေသာ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တုိ႔ကို သိတက္ရပါမည္။ ထုိေက်းဇူးေတာ္ေတြကို သိၿပီး လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္မွသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟု အျပည့္အ၀ ခံယူထိုက္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာေတြဟာ ယံုၾကည္တက္မႈ အလြန္လြယ္ကူၾကပါသည္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ အျပင္ အျခားေသာ ရိုးရာကိုးကြယ္မႈနတ္မ်ား၊ ေဗဒင္၊ လကၡဏာ၊ ဘုိးေတာ္၊ မယ္ေတာ္ ေတြကိုပါ ယံုၾကည္တက္ၾကပါသည္။ ဒီလိုပညာေတြ ကေဟာ ႏိုင္တာက ကာလ(၃)ရပ္ (အတိတ္ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ လက္ရွိနဲ႔ အနာဂတ္ျဖစ္ရပ္ေတြ)၊ စိတ္ေနသေဘာထား (ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ) နဲ႔ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေမတၲာေရး စတာေတြျဖစ္ပါမည္။ ဒီပညာေတြမွာ လြဲမွားႏိုင္တဲ႔ အခ်က္ (၂)ခ်က္ရွိပါသည္။


(က) ေဟာသူက မကြ်မ္းက်င္လို႔ ျဖစ္ေစ၊ ရႊီးေနလို႔ ျဖစ္ေစ၊ က်က္မွတ္ထားတာ၊ တြက္ခ်က္တာေတြ ဆံုးျဖတ္တာေတြ မွားလို႔ျဖစ္ေစ လြဲႏိုင္ပါသည္။


(ခ) ေနာက္တစ္ခ်က္က အေဟာခံရသူကိုယ္တိုင္ရဲ႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ေၾကာင္႔လဲလြဲႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ေဟာေနတာ၊ ဆံုးျဖတ္တာမွန္ရဲ႔ သားနဲ႔ လာေမးသူက မမွန္သလို အမူအရာျပတာေၾကာင္႔ ပုထုဇဥ္ေဗဒင္ဆရာလဲ စိုးရြံ႕ျပီး မွန္ေနရာကေန အမွားေတြ ေဟာမိတတ္သည္။ ဒါအျပင္႔ အားလံုးမွန္ေနေပမယ္႔ လာေမးသူက ေကာင္းမႈေတြလုပ္ျပီး မေကာင္းကံေတြကို တားႏိုင္တာေၾကာင္႔လဲ မွားသြားတတ္ပါသည္။

ဘုရားရွင္ရွိစဥ္ကပဲ ပုဏၰားတစ္ေယာက္က ကိုယ္႔ကိုယ္ကို တြက္ၾကည္႔ေတာ႔ မေ၀းေတာ႔တဲ႔ တစ္ခုေသာ လျပည္႔ည သန္းေခါင္မွာ ေသမည္ဟု အေျဖရပါသည္။ သူ႔မိန္းမကလဲ တြက္ၾကည္႔ေတာ႔ ေသမည္ဟုဘဲ အေျဖရပါသည္။ ဒီေတာ႔ ဘုရားရွင္ ကို လာေမးပါသည္။ ဘုရားရွင္ကလဲ ေသမယ္လို႔ပဲ ေဟာလိုက္ပါသည္။ အဲဒီအခါ ပုဏၰားကလန္႔ျပီး ေသသြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ငါသာေမ်ာက္ျဖစ္ရင္ စားဖို႔ဆုိၿပီး ငွက္ေပ်ာသီးေတြ စိုက္တယ္၊ ငွက္ျဖစ္ရင္ ေနဖို႔ ေညာင္ပင္ေတြစိုက္တယ္၊ ငါးျဖစ္ရင္ေနဖို႔ ေရကန္တူးတယ္ စသျဖင္႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး စဥ္းစားျပီး စိုက္ပ်ိဳးတာေတြ၊ ေရကန္တူးတာ ေတြလုပ္ပါသည္။ ေနာက္ေတာ႔ လမ္းေဖာက္တာေတြပါ လုပ္လာပါသည္။ သူက ကုသိုလ္ရဖို႔ေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူေသျပီး ဘာေကာင္ျပန္ျဖစ္ျဖစ္ ေနရတာ အစဥ္ေျပေအာင္ လုပ္တာပါ၊ ဒါေပမယ္႔ သူစိုက္ပ်ိဳးထားတာေတြ ၾကီးလာေတာ႔ ေမ်ာက္ေတြ၊ ငွက္ေတြ၊ ပါးေတြ စသည္ျဖင္႔ စားၾက၊ ေသာက္ၾက၊ ေနၾက၊ နားၾကျဖစ္ ေနပါသည္။ ေသမယ္လို႔တြက္ခ်က္သိထားတဲ့ ညမွာေတာ႔ သူက အားလံုးကို ႏႈတ္ဆက္ျပီး အိပ္ယာေပၚမွာ ေသမယ္႔ အခ်ိန္ကို ေစာင္႔ေနပါသည္။ အာရုဏ္တက္ ခ်ိန္အထိလဲ မေသေရာ၊ သူ႔ကို စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ လုပ္ရမလားလို႔ ဘုရားရွင္ကို စိတ္ဆိုးျပီးရန္ေတြ႔ဖို႔ ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားရွင္က ေဟာအျပီးေနာက္ပိုင္း ဘာေတြ လုပ္လဲဆိုတာေမးေတာ့ ပုဏၰားက မိမိလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြ ေလ်ာက္ ထားပါသည္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရားရွင္က ပုဏၰားလုပ္ခဲ့တာေတြက အသက္ရွည္ရာ ေကာင္းမႈေတြျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာခဲ့ပါသည္။ ဒီေတာ႔ သာမာန္ေဗဒင္လို သက္သက္ မွာ မမွန္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ သိသာပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆုိတာ အေျခခံအားျဖင့္ ကံ နဲ႔ ကံ ရဲ႕ အက်ိဳးကိုယံုရပါမည္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ျဂိဳလ္စီး၊ ျဂိဳလ္နင္း၊ နကၡတ္၊ ရာသီ နဂါးေခါင္းလွည္႔၊ ရက္ရာဇာ၊ ျပႆဒါး လက္၀ါးမွ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ညႊန္ရာေတြကိုပဲ ယံုေနမယ္ဆိုရင္ ကံ နဲ႔ ကံ၏အက်ိဳးကို ပယ္ရာက်ျပီး ကမၼႆကတ သမာဒိ႒ိ မျဖစ္ေတာ႔ဘဲမိစၧာဒိ႒ိေတာင္ျဖစ္သြားပါမည္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ယံုၾကည္္အားထားရာ အစစ္အမွန္မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္ မႈလြန္ကဲၾကလွ်င္ တကယ့္အစစ္အမွန္မ်ားက ေမွးမွိန္ေနရပါဦးမည္။ တရားစစ္၊ တရားမွန္ေတြကိုလည္း လူတိုင္းသိခြင့္နည္း ေနပါေတာ့မည္။ ထုိသို႔မသိျခင္းေၾကာင့္ ထင္ရာလုပ္ၾကပါမည္၊ ထင္ရာလုပ္ေတာ့ ဒုကၡေရာက္ရပါလိမ့္မည္။ ရခဲလွေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘ၀မွာ အလြဲယံုၾကည္မႈမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔အမ်ိဳးဂုဏ္ကို ကိုယ္စီ ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔ တာ၀န္ကုိ ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္းသိတက္ေနရပါမည္။“စာဖတ္သူမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးလိုလာ ဆႏၵျပည့္၀ၾကပါေစ…”


2 comments:

ကုိ႐ုပ္ဆုိး said...

မွတ္သားနာယူဖြယ္မ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရးသားေပးတဲ့ ဓမၼရသ အား ေလးစားပါ၏။

ေရႊျပည္သူ (ShwePyiThu) said...

“ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္ဆုိရာတြင္ မိမိတုိ႔မ်ိဳးေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း အစဥ္အလာ၊ မ်ိဳးရိုးဂုဏ္ထက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဟူေသာမ်ိဳးရိုးဂုဏ္ကို ေစာင့္ထိန္းရပါမည္” မွတ္သားစရာ စကားပါ။ အင္မတန္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပို႔စ္ေလးပါ ေမာင္ေလး။ ေက်းဇူးတင္ ေလးစားမိပါတယ္။