ယခုအခါ

ယခုခါမူ...
လူလည္းျဖစ္လာ၊ သာသနာလည္းထြန္းခိုက္၊
အၿမိဳက္တရား၊ ေဟာၾကားမည့္သူ၊ လူလည္းမရွား၊
သို႔ပါလ်က္သားႏွင့္မွ...
တရားမလိုက္၊ အမွားကို ႀကိဳက္ၾကလွ်င္၊
အမိုက္တကာ႔ဗိုလ္မင္း၊ အဖ်င္းတကာ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊
အပါယ္ေလးလီ၊ ျမစ္နဒီတြင္၊
ပလံုစီျမဳပ္လို႔၊ လူယုတ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ခ်ိမ္႔မည္။

စေလ ဦးပုည

1 comment:

3rdthameetaw said...

အင္း ေမာင္ေလး လည္း ေသာတာပန္တည္ျပီး
မွ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီးေနရင္ပိုေကာင္းမယ္ သိလား
အဲ့လိုဆိုရင္ပူပန္စရာလည္းမလိုေတာ့ဘူးေလ
ေနာက္ဘ၀ နတ္ျပည္ေရာက္မွာဆိုေတာ့
အထူးတလည္ဘာမွလုပ္စရာမလိုေတ့ာဘူး