လုပ္သင့္တာကို လုပ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္ပါ။ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီးမွ မလုပ္သင့္တာကို မလုပ္ပါနဲ႔။

ဆရာေတာ္ အရွင္အာစာရာလကၤာရ

No comments: