အျပစ္ကင္းကြာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ မွတ္ပါကုသိုလ္ သေဘာတည္း။

“ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္အရွင္ေဆကိႏၵ”

No comments: