"အားမွေသမွာလား၊ ေသမွအားမွာလား"


ကမၻာေပၚမွာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်
လူေတြမရမတြက္ႏိုင္ေအာင္
ေသေနၾကတာ
အားလို႔ေသတဲ႔မသာ
တစ္ေယာက္မွမရွိပါဘူး။
မအားတဲ႔ၾကားက
ေသသြားၾကတဲ႔ မသာေတြၾကီးပါပဲ။
ေသမင္းက သူေခၚခ်ိန္တန္ရင္
အားတဲ႔သူတိုလည္းေခၚမွာပါ။
မအားတဲ႔သူကိုလည္းေခၚမွာပါ။
ေသမင္းမွာတပည့္ေမြးျပီး
လူေရြးတဲ႔မူမရွိပါဘူး။
ဒီေတာ့မအားတဲ႔ၾကားထဲက
ေသမင္းလာေခၚရင္
အခ်ိန္မေရြးလိုက္သြားရမွာပဲ
ဆိုတာကို ၾကိဳတင္ျပီးေတာ့
ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ထားမယ္ဆိုရင္
မအားလို႔ပါဆိုတဲ႔အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔
တရားဓမၼကို
မ်က္ႏွာလႊဲတဲ႔အျဖစ္ကို
ေရာက္မွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။


ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက

No comments: