ဘုရားေလာင္း ဓမၼပါလ အမ်ိဳးအႏြယ္တို႕၏ အသက္ရွည္ေၾကာင္း က်င့္၀တ္တရားမ်ား...

(၁) ကိုယ္႔အသက္တာ အေသခံမယ္ ၊ သူတစ္ပါးအသက္ကို မသတ္ျခင္း။
(၂) အျခားအိမ္ရာကို ျပစ္မွားဘို႕ မဆိုထားႏွင့္ ၊ ျပစ္မွားလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ပင္ မၾကည့္ျခင္း။
(၃) ဘယ္ေသာ အခါမွ လိမ္ညာမေျပာျခင္း၊ ရယ္ရႊင္လိုေသာစိတ္ျဖင့္ပင္ မုသားမေျပာျခင္း။
(၄) ဘယ္ေသာအခါမွ သူမ်ားပစၥည္းကို မခိုးျခင္း ၊ မယူ ျခင္း။
(၅) သူယုတ္ကိုသာ စြန္ ႔ပယ္ ၊သူေတာ္ေကာင္းကို မစြန္ ႔ပယ္ျခင္း။ လူမိုက္တို႕ႏွင့္ အလာပ သလာပ
မေျပာျခင္း ၊ထိုသို႕ ေျပာရန္လည္း မႏွစ္သက္ျခင္း။ (ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ
မေကာင္းတဲ႔သူဟာ လူမိုက္ျဖစ္တယ္)။
(၆) ဒါနျပဳခါနီးမွာ ႏွစ္သက္ရႊင္လန္းမႈေတြျဖစ္ျခင္း၊ ျပဳၿပီး ျပဳဆဲမွာလည္း ျဖစ္ျခင္း။ (သူေတာ္ေကာင္း သမဏ ၊ ျဗဟၼဏ ၊ သူေတာင္းစား ၊ ေ၀ရာ၀စၥ အလွဴခံေတြကို လွဴဒါန္းျခင္း။)
(၇) လင္ကလည္း အျခားအမ်ိဳးသမီးအေပၚ လြန္က်ဴးျခင္းမရွိ ၊မိန္းမကလည္းအျခားအမ်ိဳးသားအေပၚ လြန္က်ဴးျခင္းမရွိျခင္း။
(၈) ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
(၉) သုစ႐ိုက္ (၁၀) ပါးလံုးကို အိမ္သားအားလံုး က်င့္ၾကံပြားမ်ားၾကျခင္း။


(ဘုရားေလာင္း “ဓမၼပါလဇာတ္ေတာ္)

No comments: