" ႏြယ္တစ္မွ်င္တြယ္ငင္ၾကမ္းပါဘိ"


သစ္ပင္မွာအျမစ္၊လူမွာအခ်စ္လို႔
ေျပာေလ႔ရွိၾကပါတယ္။
သစ္ပင္တစ္ပင္ဟာအျမစ္ရွင္သန္
ခိုင္ျမဲေနသမွ်ေျမၾကီးထဲက
ရုန္းထြက္လို႔မရသလိုလူဟာလည္း
အခ်စ္ရွင္သန္ခိုင္ျမဲေနသမွ်
မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေနတဲ႔
'သံသရာထ'ဲကဘယ္ေတာ့မွ
ရုန္းထြက္လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။
ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက

No comments: