စိတ္နဲ႔သတိ

လူစိတ္္ဆိုတာ.ေကာင္းမႈထက္.မေကာင္းမႈမွာေမႊေလ်ာ္တယ္လို႔ျမတ္ဘုရားရွင္
ေဟာၾကားထားပါတယ္..မေကာင္းတဲ႔စိတ္၀င္လာရင္..
သတိတရားလက္ကိုင္ထားျပီး.ေကာင္းမႈဘက္ပါလာေအာင္ၾကိဳးစားႏိုင္
ဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္....သတိမလြတ္ၾကဖို႔အျမဲၾကိဳးစားေလ႔က်င္႔ေနဖို႔လိုပါတယ္.
ၾကိဳးစားေလ႔က်င္.ပါမ်ားလာရင္အရာရာဟာ.
သတိျမဲလာျပီး.အမွားလည္းနည္းလာမွာပါ..
ဒါေၾကာင္႔သတိမလြတ္ၾကနဲ႔ေနာ္..

No comments: