ဗုဒၶအလိုက်ဒါနျပဳနည္း...

(၁) ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာအေပၚ၌ သဒၶါတရားျပည့္၀စြာ လွဴျခင္း။
(၂) အလွဴခံပုဂၢိဳလ္အား ႐ို႐ိုေသေသ လွဴျခင္း။
(၃) အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၏ လိုအပ္မႈကို လွဴျခင္း။
(၄) လွဴၿပီး၀တၴဳကို မေႏွာေမွ်ာျခင္း။
(၅) မိမိအလွဴေၾကာင့္ အျခားသူတို႔အား မထိခိုက္ျခင္း ။
‘သဒၶါၾကည္ညိဳ ၊ ႐ိုေသလွစြာ ၊ အခါကိုသိ ၊ မစြန္းၿငိဘဲ ၊ မထိမပ ဤငါး၀ ၊ မွတ္သားသပၸဳရိသ ျမတ္ဒါန’

ဆရာေတာ္အရွင္ဇ၀န

No comments: