ေသမွာမေၾကာက္သူ (၅) ဦး

(၁)ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ အေပၚ၌ သဒၶါတရား ရွိသူ။
(၂) ကိုယ္က်င့္ သီလ ေကာင္းသူ။
(၃) ေလာကုတၱရာ သုတ ရွိသူ။
(၄) မဆုတ္နစ္ေသာ ၀ီရိယ ရွိသူ။
(၅) ေလာကုတၱရာ ပညာ ရွိသူ။

ဆရာေတာ္ ရွင္ေဆကိႏၵ

No comments: