လူမိုက္တစ္ေသာင္း ၊ ခ်ီးမြမ္းေရွာင္းလည္း ၊ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ၊ ျပစ္တင္ေၾကာက္ေလာ႔။

(မဃေဒ၀လကၤာ)

No comments: