ယခုခါမူ ၊ လူလည္းျဖစ္လာ ၊ သာသနာလည္းထြန္းခိုက္ ၊ အၿမိဳက္တရား ၊ ေဟာၾကားမည္ုသူ ၊ လူလည္းမရွား ၊ သို႔ပါလ်က္သားႏွင့္မွ... တရားမလိုက္ ၊ အမွားကို ႀကိဳက္ၾကလွ်င္ ၊ အမိုက္တကာ႔ဗိုလ္မင္း ၊ အဖ်င္းတကာ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၊ အပါယ္ေလးလီ ၊ ျမစ္နဒီတြင္ ၊ ပလံုစီျမဳပ္လို႔ ၊ လူယုတ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ခ်ိမ္႔မည္ ။
စေလ ဦးပုည

1 comment:

Bunny Than Aye said...

Credit ေပးပီး Share သြားပါတယ္ခင္ဗ်ား၊ ၿပန္လည္တင္ဆက္ပါရေစ