ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ တရားနာျခင္း ...

အခါတစ္ပါး၌ ဘုရားရွင္သည္ နႏၵမေထရ္ တရားေဟာေသာေနရာသို႔သြားၿပီးညဥ္႔သံုးရံ
ကာလပတ္လံုး တရားနာၾကားၿပီး သာဓုေခၚဆိုေတာ္မူ၏ ။နႏၵမေထရ္သည္ ထိုသို႔ရပ္လ်က္ တရားနာေနေသာဘုရားရွင္အားျမင္၍လာေရာက္ကာ လက္အုပ္ခ်ီမိုးရွိခိုး၍ ဤသို႔ေလွ်ာက္၏-...ျမတ္စြာဘုရား...ျမတ္စြာဘုရားသည္ဘုရားရွင္၏ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္း ရွိေတာ္မူပါလ်က္ လြန္စြာျပဳႏိုင္ခဲေသာအမႈကို ျပဳေတာ္မူပါေပစြ..
ဟု ေလွ်ာက္၏။ ထိုအခါ ဘုရားရွင္က...အို...ခ်စ္သားနႏၵ ၊ သင္သည္ တစ္ကမၻာပတ္လံုး တရားေဟာျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္အံ႔။ ငါဘုရားသည္လည္း ရပ္လ်က္ပင္ တစ္ကမၻာပတ္လံုး တရားနာေတာ္မူအံ႔..ဟု မိန္႕ေတာ္မူေလ၏။

No comments: