တစ္ေယာက္စကား ၊ တစ္ေယာက္နားမွာ ၊ မခါးရေအာင္ ၊ သတိေဆာင္၍ ၊ ေမာင္တို႔ဆိုေလ ၊ ပ်ားသကာသို႔ ခ်ိဳလွေစ၊၊
မေတြ႕ခိုက္ရန္ ၊ မက်ဴးလြန္ႏွင့္ ၊ မ်က္မာန္ေဒါသ ၊ မထြက္ရေအာင္ ၊ မာန္မာနကို ခ်ဳပ္ၾကေလ၊၊ေသႏွင့္အရက္ ၊ စီးပြားပ်က္ကို ၊ တစ္စက္ကယ္မွ် ၊ မေသာက္ၾကႏွင့္ ၊ ေရွာင္ၾကပါေလ ၊ ရွင္ေတာ္ေဟာသည့္ အဆိပ္ေရ၊၊
(ရွင္မဟာရ႒သာရ)

1 comment:

Bunny Than Aye said...

ၿပန္လည္ကူးယူၿဖန္႔ေဝပါရေစ၊ Credit ေပးထားပါသည္ခင္ဗ်ား။